Del på sosiale medier

Systemendring & Ressursbasert torus økonomi

Last ned PDF om Helhetlig Friske samfunn og systemdetaljer

I virkeligheten er alle systemer i det menneskelige samfunn fiktive, og krever vår deltakelse for at de blir faktiske. Sannheten er at vi er heldige nok til å være levende vesener på denne vakre planeten, og må lære å sameksistere med hverandre og naturen for å leve harmonisk og bærekraftig. Hvis systemene vi har skapt frem til dette punktet ikke gjør oss i stand til å leve i harmoni på denne planeten, KAN vi endre dem.

For å få en ting på det rene; Det er INGEN nasjon, regjering, organisasjon, selskap eller eksternt vesen som har autoritet eller rett til å tvinge deg til noen handling eller måte å leve på som du ikke ønsker. Det er på tide å innse dette igjen; at det er en naturlov som kommer før ethvert system.

«Ethvert vesen har selvråderett, og kan velge fritt over sin egen kropp, sinn, ånd og liv.»

Mange mennesker har over lengre tid arbeidet for å etablere felles menneskerettigheter som er basert på naturlover. I 1948 etablerte FN en verdenserklæring om menneskerettigheter. Den originale FN-erklæringen finner du her.

«..anerkjennelse av den iboende verdigheten og de like og umistelige rettighetene til alle medlemmer av den menneskelige familien er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden.»

Vi bør nå være godt klar over at kapitalisme og sentralisert ledelse ikke har klart å skape et samfunn der disse rettighetene, inkludert naturlov, respekteres og opprettholdes. Ikke engang de mest lovende demokratier har klart å fungere virkelig demokratiske, på grunn av partiske-interesser.

Så hva slags system vil gjøre det mulig for menneskeheten å leve i harmoni mens vi respekterer naturlov og menneskerettigheter, på en slik måte at vi kan leve bærekraftig på denne planeten i overskuelig fremtid?

Det er mange modeller tilgjengelig, og mange små samfunn som er vellykkede. Økolandsbyer og permakultur samfunn over hele verden er gode eksempler på dette. The venus project utforsker også mulige løsninger, og ser ut til å være inne på noe (ressursbasert økonomi). The Ringing Cedars of Russia (Kin’s Domains & Dachas) & The ubuntu-bevegelsen er også gode eksempler som er verdt å nevne her.

For at et system skal erstatte regjeringer trenger vi et sterkt fundament som fungerer universelt, samt beholder friheten for lokale områder til å styre seg selv (desentralisert). Det må være mulig å bruke hvor som helst, når som helst, av hvem som helst, uansett størrelse og hele verden.

1 Sterkt grunnlag – Felles grunnlov

Det første vi nevnte er at systemet må hvile på et sterkt fundament;

En klar og enkel grunnlov som staterer alles individuelle selvråderett og frihet til å bestemme over sin egen kropp, sinn og ånd. Ingen kan bruke vold eller trusler mot noen andre unntatt i legitimt selvforsvar. Hver person har frihet over sitt eget liv med like rettigheter. Hvert vesen er ansvarlig for sine egne handlinger og for å gjøre sitt beste for å respektere andres rettigheter.

For at dette faktisk skal fungere kan det IKKE være hierarki med en myndighet som har autoritet. Det må være et felles fundament hvor alle er likeverdige og alle får vite om sine rettigheter.

Ethvert ytterligere system for å organisere, avtale og samskape må respektere denne grunnloven, og avgjørelser må kunne taes gjennom ekte demokrati eller bedre (direkte og dynamisk deltakelse).

Vi kan ha eldreråd med kloke og kunnskapsrike mennesker til å veilede, men de kan ikke håndheve avgjørelser på andre. Lover skal ikke være mange og komplekse, men basert på naturlov.

Kjærlighet til vår planet og hverandre er et av de sterkeste fundamentene vi kan ha.

2 Bærekraft

Handlingene i ethvert samfunn må være så bærekraftige som mulig. Dette betyr at vi kan fortsette å gjøre det for all tid uten å forringe miljøet, helsen eller åndelige forbindelser.

Vi anerkjenner at vi er en del av en livssirkel, og ved å bidra til den helhetlige helsen til samfunnet/planeten sikrer vi at liv opprettholdes. Ved å hjelpe hverandre med å oppfylle våre behov og hjertedrømmer sørger vi også for vår egen velvære. Rettferdig andel og ærlighet i handel er sterke verdier som veileder oss i vårt arbeid. Permakultur og regenerative måter å leve på er gode verktøy å nevne.

Vi må være i stand til å holde jorden organisk og fruktbar (næringsrik), og vannet rent og flytende (mineralrikt og levende). Luften og det elektromagnetiske miljøet må også være rent.

Vi må kunne tenke langsiktig til fordel for alt liv (de neste 7 generasjoner).

3 Helse

Vi hedrer god helse for å være en av de viktigste ressursene i ethvert samfunn. Hvis vi har helsen vår, har vi energi, frihet, klar tenkning, arbeidskraft, kreativitet, omsorg og kjærlighet. Den allopatiske måten å se kroppen på som en maskin med separate deler er ikke bærekraftig. Holistisk helse handler om å gjenkjenne alle aspektene som påvirker vår kropp, sinn og ånd, inkludert miljøet vårt og indre velvære (emosjonelt og mentalt).

De fleste av oss ønsker optimal helse; som gjør at vi kan ha lange meningsfulle liv fylt med kvalitetsenergi, uten frykt for sykdom. Vårt fulle potensial er langt mer enn vi har blitt ført til å tro; og når vi tar naturlige tiltak for våre kropper og sinn og skaper en balansert og sunn livsstil, endres alt.

Kroppen påvirkes direkte av alt vi utsetter den for, det vil si alle våre vaner. En viktig faktor som ser ut til å alltid spille en rolle er våre tanker og følelser, våre sinn (placebo og nocebo). Andre frekvenser som stråling, mikroorganismer og energi fra andre kan påvirke oss; men hvis vi tar tiltak for å gi oss selv de grunnleggende behovene, blir systemet vårt sterkt og beskytter oss. Å forstå helse kan være ganske enkelt, og for at denne informasjonen skal være tilgjengelig for flere vil vi dele den i dette dokumentet.

Vi har funnet ut at god helse er basert på 4 viktige pilarer:

 1. Trygge naturressurser er tilgjengelige for alle (organisk og helst lokalt).
 2. Sannferdig kunnskap, uavhengig vitenskap og praktisk informasjon deles åpent og ærlig.
 3. Trygge og fruktbare miljøer både online og fysiske opprettholdes.
 4. Mennesker med omsorg og kjærlighet kommer sammen for å helbrede og forene i harmoni.

Det virker som det er minst 7 nøkkelbehov for vår fysiske kropp:

 • Ren luft (oksygen med naturlig ladede ioner)
 • Rent naturlig vann (ph-balanse og vitalitet)
 • Søvn/hvile (restitusjon og utskillelse)
 • Sollys (livskraft og intern næringsproduksjon)
 • Jording/jording (balanse, energi, kontakt)
 • Ernæring (vitaminer, mineraler, fettsyrer, aminosyrer, mikrober, enzymer, livskraft)
 • Bevegelse (trening, yoga, dans, flyt osv.)

Avgiftning/Detox (fjerning av avfall og giftstoffer fra systemet vårt) er en naturlig funksjon, men i noen tilfeller kan vi trenge ekstra hjelp fra plantemedisiner (som må holdes hellig og beskyttet).

Når vi beveger oss inn i behovene til ly/hjem og fellesskap ser vi også at vi ikke er atskilt fra naturen eller hverandre. Når vi kommer sammen og deler arbeidet for å opprettholde alle våre behov, blir det mye enklere. Det er også i fellesskapet våre psykologiske behov vanligvis også dekkes. Når det gjelder behovene til din Sjel/Ånd er det bare du som kan svare på selv.

Vi opplever at det er lettere å lytte til vår intuisjon/hjerte og koble til vår sjel/ånd når vi har god helse og et trygt/fredelig/fritt miljø.

Naturlig og økologisk mat og medisiner bør være tilgjengelig for alle som måtte trenge det. Økologisk næringsrik, livgivende mat som bidrar til å balansere hele vårt vesen. Det er også godt å koble til elementene vann, luft, ild og jord.

4 Økonomi – Ressursbasert (reell verdi)

Økonomien og delingen må være basert på faktiske ressurser og tjenester (reell verdi). Det vil si naturmaterialer fra jorden som har praktisk nytte; tjenester og varer som vi trenger og verdsetter.

Hver person har et ansvar for å overholde enhver avtale de inngår av egen fri vilje (informert samtykke); så lenge denne avtalen ikke overstyrer selvråderett, grunnloven, menneskerettigheter, eller forårsaker skade på andre eller naturens balanse (isåfall kan den annulleres umiddelbart).

Fiktive valutaer som fiat-penger, krypto etc som ikke er basert på og eller støttet av reell verdi; vil være svært ustabilt og risikabelt fordi det er lett å korrupte og manipulere markedet. Banker eller lignende systemer kan ikke eies av noen, de skal være offentlige, åpne og rettferdige.

En av modellene som ser sunn ut er torus økonomi – Se videoUtforsk videre
Om vi kombinerer denne økonomiske modellen med The Venus Project sin ressursbaserte økonomi kan det hende vi får løst mange av våre utfordringer innenfor dette feltet, inkludert bærekraft.

Et annet interessant tema er hvordan befolkningen kan eie de store bedriftene sammen – se video

5. Dynamisk direkte demokrati – stemmesystem

Følgende system er en idé; forslag til en mulig erstatning av regjeringer & statlige systemer.

Bak lukkede dørene i de mest lovende demokratier har det tiltrukket seg maktsyke mennesker med agendaer. Fordi det følger gamle hierarki modeller hvor en håndfull mennesker tar beslutninger for folket. Dette er veldig skjørt og risikabelt for en befolkning, spesielt for minoriteter. Dessverre ser vi hvor galt dette kan gå med Covid-svindel.

Så hvordan kan vi løse dette og erstatte det politiske systemet helt?

Teknologi har kommet til et punkt hvor det faktisk er mulig å lage web og app som er tilgjengelig for nesten alle; Se beskrivelse hvordan dette må struktureres slik at det er sikkert, effektivt og rettferdig:

 1. Open Source: Systemet i sin helhet må være offentlig eiendom (ikke eid av noen).
 2. Server-nettverk: Systemet må være på et sikkert server-nettverk eid av befolkningen med ende-til-ende-kryptering (fortrinnsvis kvante-datamaskiner), basert på blockchain.
 3. Gjennomsiktig: Det må være LIVE-tilgang til den aktive kildekoden til enhver tid for alle.
 4. Blockchain: All data inkludert alle stemmer lagres kryptert på alle enheter som bruker den, med automatisk kryssjekking slik at ingen kan tukle med dataresultater.
 5. Sikkerhet: Hver profil må være bekreftet som levende menneske og logger seg sikkert inn og bekrefter hver stemme med en kryptert ID (fingeravtrykk hvis mulig).
 6. Anonymitet: Hver person kan velge å ha en åpen eller anonym profil, og hver stemme for hver sak kan settes til anonym eller synlig.
 7. Regnskap: Bedrifter eller organisasjoner kan ikke ha en profil, men deres årlige økonomiske regnskap vil være tilgjengelige for alle i offentlige arkiver sammen med nasjonale skatteregistreringer (om noen skatt fortsatt eksisterer).
 8. Ressurser: Hvis mulig kan systemet gi detaljerte rapporter om tilgjengelige ressurser inkludert naturressurser i ethvert offentlig område (felles arv).
 9. Ansvarlighet: Enhver person kan få tilgang til detaljerte regnskaper og opprette offentlig melding/sak hvis noe er mistenkelig eller utilstrekkelig bruk av ressurser, og foreslå løsninger eller be om å stemme for endringer i gitte offentlige utgifter/arbeid. Alle offentlige utgifter må være transparente for alle, åpne for gransking.
 10. Tilgjengelighet: Hver persons konto skal gi et godt organisert og lett tilgjengelig panel av alle saker som er relatert til dem. Lokale saker vises i profil-forside for dem det måtte gjelde, og i tilgjengelige arkiver for alle andre. Enkeltsaker vises kun for dem det gjelder.
 11. Selvråderett: Alle saker/stemmer som berører friheten over hver persons egen kropp og liv, stemmes kun av hver person for seg selv, og kan ikke bryte grunnlov, rettigheter og naturlov.
 12. Felles: Alle saker som berører flere avgjøres med flertall (se a & b).
  a. Husk at det ikke kan opprettes saker som bryter med grunnlov, naturlov eller rettigheter.
  b. For svært viktige emner kan velgerne be om at flertallet for en gitt sak blir høyere for at det skal bli oppgjør (60, 70 %) osv. Stemmer skal telles etter antall personer som bor i det berørte området, ikke den generelle prosentandelen av velgere.
 13. Likeverd: Hver stemme er lik og hver person må svare på kontrollspørsmål om saken og bekrefte ID når de stemmer for å sikre at de forstår avgjørelsen.
 14. Blank: Hvis en person ønsker å gi en blank stemme, må de sende inn en standardisert grunn; saken manglet viktig informasjon, jeg forsto ikke saken, den angår meg ikke osv. Blanke stemmer går IKKE til høyeste stemmeside (de forblir blanke til de selv endrer).
 15. Fullmakt: Hvis en person ønsker å gi fullmakt til noen andre for å stemme for vedkommende i en bestemt sak, kategori av saker eller alle saker, må de gjennom en rekke sikkerhetskontroller. Når en person stemmer for deg, får du fortsatt varsel (sms/e-post) om hver stemme og kan overstyre den i alle tilfelle og tid.
 16. Saker: Alle politiske saker eller meningsmålinger må opprettes av en levende person med full avsløring av juridisk navn og forbindelser (selskaper, organisasjoner osv.). Enhver sak må fylle ut detaljerte kategoriseringer, innstillinger, beskrivelse, fordeler, ulemper, hvordan det påvirker menneskerettigheter, suverenitet, menneskelige behov, lokalisering, geografisk størrelse, innvirkning på miljøet og biologisk mangfold, bærekraft, økonomisk innvirkning, likhet, sikkerhet, implementering, levestandard etc.
  a. Hvis det påvirker en liten gruppe mennesker eller fellesskap, vil det vises på deres profiler.
  b. Hvis det påvirker mange; må utgiveren av saken først samle et antall stemmer (av egen innsats) til det vises på profilen til «alle».
  c. I veldig store og viktige saker kan det være nødvendig for den innsendte saken å gå gjennom offentlige råd (elders) for å sjekke om den er i samsvar med det beste for ALLE, før den går videre til avstemning.

Dette systemet er ennå ikke utviklet, men lignende modeller dukker opp rundt om i verden. Voatz-appen er et eksempel på dette, men den brukes fortsatt bare til avstemming på politikere og eies av et selskap (ikke sikkert nok). Vi oppfordrer til samarbeid – Du står fritt til å ta disse ideene videre og finne mennesker å samarbeide med for at det blir virkelighet.

For at dette systemet skal fungere må det også skje en opprydning i «main stream» media som eier av en håndfull mennesker som har finansielle interesser. Kunnskap om hva som skjer i verden må komme fra flere uavhengige kilder, og kunne grundig faktasjekkes.

Kontakt gjerne folkestemme.no

6. Folkeråd – Med vise menn og kvinner

Det kan fortsatt være behov for offentlige lokalråd (valgt av folket) for å veilede og gå gjennom saker, men de skal IKKE ta avgjørelser FOR folket. De skal tjene menneskeheten og ha LIVE-sending av møter og full åpenhet. De kan dele visdom, foreslå saker, ideer og løsninger, men kan ikke implementere noen lover eller påtvinge andre handlinger (folkeavstemning skal ta plass).

Bildene ovenfor er fra International Council of thirteen Indigeneus Grandmothers 

Hvor bra det tekniske systemet enn måtte vise seg å være, bør vi alltid oppmuntre folk til å løse utfordringer og problemstillinger på lokalt nivå med praktiske løsninger og fysiske møter. Les mer om folkeråd her.

Det er mange forskjellige måter å bo på, bygge hjem, bygge fellesskap; og vi kan være frie til å utfolde oss på så mange kreative måter. Så lenge vi er villige til å gjøre jobben som trengs, kan vi gjøre nesten hva som helst. Lære å jobbe i harmoni med naturen og hverandre. Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter en økolandsby og et samfunn, kan du gå til Global Ecovillage Network (GEN) og få kontakt med mange likesinnede mennesker og måter å bygge på.

Det anbefales også sterkt å lære mer om permakultur og måter å dyrke økologisk mat på.

7. Å huske og hedre den hellige forbindelsen med naturen – Den guddommelige ånd i alt – Religiøs og åndelig frihet

Vi har godt av å minnes; så mye har skjedd for at vi skal kunne være i live som disse intelligente vakre vesenene i dag. Naturen og kjærlighet er vår sanne mestere og lærer oss balansen mellom frihet og ansvar. De lærer oss å gi og samskape.

Moder jord, i alle hennes vakre farger, lærer oss så mye. Og når vi åpner våre hjerter for den, blomstrer vi. Å hedre elementene jord, vann, ild, luft, ether (rom) og ånden i hele naturen, og oss selv som guddommelige. Det er en hellig balanse som sørger for at liv kan eksistere, og vi gjør klokt i å bevare og beskytte planeten vår. Dette gjør vi på mange måter ved å rydde opp etter oss, resirkulere, velge økologisk, lære om plantene, dyrke mat og ha et intimt forhold til naturen. Husk hvor vi kom fra, og være takknemlig for livet.

Det finnes mange forskjellige plantemedisiner som hjelper til med å helbrede oss når vi trenger det, og disse må beskyttes og holdes hellige, sammen med urfolkstradisjoner. Når vi lærer å stole på naturen og våre egne hjerter, blir skjønnheten bare større; Dansen og feiringen av livet, friheten, freden og kjærligheten opprettholdes. Videoene nedenfor kan tjene til å inspirere og bevege ånden vår.

Se ilden lyse – Inspirerende video med musikk fra Sissel Kyrkjebø
Soria Moria – Inspirerende video med musikk fra Sissel Kyrkjebø
Peace invocation – Calling in heaven on earth
Cycles of water – Prayer & Celebration of nature
Kin’s Domain – Family homestead – Permaculture & Ecovillages

Last ned PDF om Helhetlig Friske samfunn og systemdetaljer


Del på sosiale medier