Tiden for desentraliserte folkeråd har kommet. Sentralisert ledelse med politikere og herskere har ikke klart å skape harmoniske og helhetlig friske samfunn. Tiden har kommet...