Demokrati Ekte Verden trenger et dynamisk system for aktiv folkestemme. Alle er likeverdige og har en stemme i dette systemet. Et ekte demokrati tillater befolkningen å lede seg selv. alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

System for aktiv folkestemme

Denne nettsiden utforsker forslag for hvordan vi som samlet befolkning kan innføre et ekte demokrati. Et ekte demokrati gjør det mulig for befolkningen å være delaktig i alle viktige avgjørelser. Fanene under viser mer informasjon.

 

Last ned PDF om Helhetlig Friske samfunn og systemdetaljer

Engelsk versjon om Helhetlige friske samfunn og systemdetaljer

Et ekte demokrati har ikke politikere eller partier. Det vil si at en liten gruppe mennesker ikke lenger tar avgjørelser for befolkningen. Ingen lukkede møter, ingen hierarki, ingen mulighet for korrupsjon.

Partisystemet har for lenge splittet befolkningen mot hverandre og tiltrukket seg maktsyke mennesker. Sålenge det er enkeltpersoner som styrer store økonomiske midler er det risiko for korrupsjon.

Folkets råd kan være en ide for å veilede sunne avgjørelser, men til syvende og sist er det befolkningen som tar avgjørelsene.

Grunnlaget for denne type ekte demokratisk system er at alle beholder frihet over sitt eget liv, og at vi lar hverandre stort sett være i fred. Ingen kan tvinge noen til noe, eller begrense noen fra ytre sin frie vilje over sitt eget liv.

Systemet burde gjøre det mulig for befolkningen å styre bedre hva deres egne skattepenger går til, og være aktivt med i alle avgjørelser.

En universell lov som ligner litt på kardemomme-loven: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Overgrep, tyveri og korrupsjon er såklart ulovlig og straffbart i et slikt samfunn.

Hver person får en lik stemme og kan opprette saker/prosjekter. De beste forslagene for å løse lokale/regionale utfordringer får anerkjennelse gjennom stemmer, og alle som ønsker kan bidra med sine ferdigheter og ressurser.

Lokalbaserte saker kommer opp på forsiden for alle i samme område og kan stemmes på. De som ikke pårøres av saken/prosjektet kan stemme som utenforstående. Utenforstående stemmer blir ikke avgjørende for om saken/prosjektet gjennomførelse, kun de pårørte avgjør for seg.

Alle forslag må gå i tråd med selvrådrett (suverenitet), FN-menneskerettigheter og respekt for alt liv. Hver ny sak/prosjekt som opprettes må gjennom en rekke dokumentasjoner for å sikre at det er godt gjennomtenkt og svart på mange spørsmål før det legges ut

alt alt alt alt alt alt alt alt

Circle Two Small Circle Small Circle Small Circle Circle Small Circle Small Circle Circle Big Small Circle Small Circle Small Circle

Med hjerte for detaljer

Bruker-panelet gir en god oversikt over personlige saker, lokale saker og alle andre saker. Du får klar oversikt over registrert lønn, hva du betaler i skatt, og det totale budsjettet både personlig og for landet. Hver enkelt person kan velge hvilke områder/kategorier som skal få utvalgte % andeler av sine skattepenger, og enkelt navigere/endre. Noen fundamentale skatter kan såklart være faste for at livsgrunnlaget og sunne samfunn opprettholdes.

Regnskap for hver enkel region og kategori er lett å forstå og tilgjengelig i ytterligere detalj for hver person å utforske. Hvis noe blir gjennomført på en måte som ikke er tilfredsstillende kan det enkelt opprettes en offentlig merknad, med mulighet for ideer for å løse det. Ideene kan da få stemmer og ved nok stemmer bli anerkjent som et verdig tiltak/endring. Lokale saker løses på lokalt nivå om det kan.

Landets rikdom (GDP) blir da målt i faktisk nyttige resurser, god helse, bevart natur, glede og økt levestandard for alle.

Systemutvikling : Åpen kildekode

Rs-service
Systemet må utvikles i samarbeid med flere som åpen kildekode, hvor alle har innsikt i all programkode og database LIVE til enhver tid.
Rs-service
Systemet skal sikre at alle har lik stemme og at alle saker/prosjekter overholder menneskerettigheter. Tvang, undertrykkelse eller personangrep er aldri en løsning som aksepteres her.
Rs-service
Bruker-tilgangen for hver enkeltperson kan fungere gjennom flere sikkerhetsledd, eventuelt fingeravtrykk.
Rs-service
Systemet blir bevart og driftet på et server-nettverk som eies av befolkningen. Med live overvåkning og innsikt for alle kan vi sikre at det ikke blir tuklet med koden eller gir noen mulighet for partiske innstillinger.

Politikk som gir mening

 • Tilgjengelighet kan motivere befolkningen til deltakelse.
 • God data kan sikre informerte avgjørelser.
 • Felles verdigrunnlag kan veilede sunne avgjørelser.
 • Likeverd kan sikre rettferdighet og åpenhet.
Demokrati i virkelighet

Del med andre

Denne nettsiden er kun en informasjonsside for hvordan et ekte demokrati kan bli virkelighet. Befolkningen avgjør om dette bærer mening ved å dele videre og snakke åpenlyst om løsningen. Alle partier i nåværende storting kan ta denne ideen og fremme det i neste valg. La oss jobbe sammen for å skape et rettferdig og balansert samfunn.

 

 

Last ned PDF om Helhetlig Friske samfunn og systemdetaljer

Engelsk versjon om Helhetlige friske samfunn og systemdetaljer

hva nå?

Veien videre

 • Process Image

  Del siden og samle befolkningen

  Ta gjerne kontakt med ledere i ditt lokalmiljø og få dem til å fremme denne ideen i sitt kommunestyre.

 • Process Image

  Systemdesign

  Prosessen med å utforme detaljene på systemet har allerede startet og vil kalle på mange i planleggingsfasen for å sikre at det er godt gjennomtenkt.

 • Process Image

  Stortingsvalg

  Når ideen er godt nok formulert og flere partier vil fremme forslaget i neste valg, legges det frem til avstemming i stortinget.

 • Process Image

  Sikre utviklingen

  Utviklingen av selve systemet som åpen kildekode kan begynne, med nøye LIVE overvåkning og sikkerhetsrutiner.

 • Process Image

  Testing og kvalitetssikring

  Det må utføres mange tester på systemet, både i kodens integritet og at funksjonene tillater et effektivt og rettferdig demokrati.

 • Process Image

  Ekte demokrati innført

  Vi vet at jobben for å få et ekte demokrati innebærer mange steg og mange mennesker som bidrar. Men om vi virkelig vil se dette skje for vårt land så vet vi at det er mulig.